AKTUALNOŚCI

Uroczyste otwarcie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Antoniowie

W poniedziałek 07.06.2021 r. miało miejsce oficjalne otwarcie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Antoniowie. Budynek został wybudowany dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.  Dzięki temu wsparciu udało się wybudować i w części wyposażyć budynek. 16 maja 2019 roku symbolicznym wbiciem łopat zainicjowano budowę obiektu, która trwała blisko 2 lata.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Chwałowicach Teresa Lachowska przywitała zebranych gości oraz przedstawicieli władz samorządowych. W swoim wystąpieniu wyraziła wdzięczność
i podziękowanie władzom gminnym za podjęcie działań, dzięki którym udało się wybudować nowoczesną bibliotekę. Ponadto podkreśliła znaczący wkład i zaangażowanie lokalnego społeczeństwa, które przyczyniły się do powstania tego obiektu. „Oddana do użytku inwestycja to obiekt, którego brakowało w Antoniowie. Powstała biblioteka to nowoczesny, reprezentacyjny, wyposażony w niezbędną infrastrukturę obiekt, który będzie służył nie tylko lokalnemu społeczeństwu. Głównym działaniem biblioteki będzie wypożyczanie książek, a także zakup nowych tytułów zgodnych
z potrzebami czytelników. Ponadto w bibliotece prowadzone będą wieczory poezji, wieczory literackie, spotkania
i zabawy z książką, spotkania poetyckie, spotkania
z pisarzami, konkursy, zajęcia plastyczne. Takie zadania stanowić będą nową ofertę dla czytelników i zachęcą do odwiedzania biblioteki. Dzięki temu, mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury.” 
– kontynuowała Dyrektor GCK.

Znaczącym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego w symboliczny sposób dokonali: Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, Przewodniczący Rady Gminy Edward Wermiński, W-ce Starosta Stalowowolski Mariusz Sołtys, projektant budynku Jan Słowik, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli Stanisław Tyrpin, Sołtys Antoniowa Zbigniew Lachowski, przedstawiciel KGW  oraz Sołtys Dąbrówki Pniowskiej Renata Batrtochowska
i uczennica PSP w Antoniowie Maria Stefanowska.

Następnie budynek został poświęcony przez księdza Mariana Bolestę, a głos zabrał Jan Pyrkosz, który w swym przemówieniu zaznaczył, że dzień otwarcia Biblioteki jest bardzo ważną datą dla Antoniowa.  „Istniejący budynek,
w którym znajduje się Izba Regionalna jest już budynkiem wiekowym, zlokalizowanym w bardzo niekorzystnym miejscu, dlatego cieszę się, że powstało kolejne miejsce, z którego będą mogli korzystać nie tylko czytelnicy, ale i organizacje które działają w Antoniowie. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces inwestycyjny. Myślę, że budynek udało nam się tak zaprojektować, że jest on funkcjonalny” – mówił Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem.

W dalszej części wystąpili: Mariusz Sołtys, przedstawiciel Miejskiej Biblioteki w Stalowej Woli Beata Życzyńska
oraz Kierownik GBP w Radomyślu nad Sanem Leokadia Gugała, która powiedziała „Cieszy mnie fakt, że biblioteka chociaż otwarta od niedawna działa już dosyć prężnie. Mam nadzieję, że z perspektywy czasu wszyscy są zadowoleni, że udało się zrealizować tak duży projekt w naszej pięknej miejscowości. Jestem pewna, że ten budynek będzie służył mieszkańcom przez długie lata”

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania miała miejsce prezentacja obiektu biblioteki, przybyli goście mogli obejrzeć wystawę obrazów lokalnego artysty Krzysztofa Woźniaka, a także prac plastycznych uczestniczek Domu Dziennego Pobytu Senior + w Pniowie. Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny Marii Stefanowskiej, tort oraz poczęstunek przygotowany przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich.

Obecnie biblioteka liczy 6828 książek: dla dorosłych 3022, dla dzieci 2576, popularnonaukowych 1230. Gromadzone są również zbiory z dużą czcionką oraz audiobooki. Na miejscu można skorzystać również z czytelni. Całkowity koszt inwestycji wynosił: 1609871,41 zł, dotacja z MKiDN wynosiła 817592,00 zł, a pozostałe koszty inwestycji pokryte były ze środków gminnych. Budynek został doposażony przez Sołectwo Antoniów oraz Koło Gospodyń Wiejskich
w Antoniowie, a całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wynosi prawie 400 m2. W Budynku oprócz biblioteki znajdują się sala konferencyjna, pomieszczenia kuchenne oraz socjalne. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Antoniowie podlega pod instytucję Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym za przybycie i zapraszamy do odwiedzania nowopowstałej Biblioteki.

Tekst: P.B.

Zdjęcia: M.L.

Skip to content