AKTUALNOŚCI

Uroczyste obchody Święta Niepodległości 2023

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Dwudniowe obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
rozpoczęły się 9 listopada od oddania hołdu legionistom na radomyskim cmentarzu. Delegacja samorządowa zapaliła świece na 21 grobach rodaków, którzy nieugięcie walczyli w obronie ojczyzny.
Tego dnia delegacja gminna wraz z reprezentantami sołectw zapaliły znicze oraz złożyły wiązanki pod tablicami pomięci w: Żabnie, Nowinach, Pniowie, Dąbrówce Pniowskiej, Witkowicach. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele samorządu, sołectwa wraz z dyrekcją oraz delegacją uczniowską PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach pokłoniła się pod Krzyżem upamiętniającym 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości, który znajduje się na placu kościelnym.

11 listopada, jako wyraz hołdu i wdzięczności wszystkim obrońcom naszej Ojczyzny, przedstawiciele samorządu oddali pokłon pod pomnikiem upamiętniającym 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości w Rzeczycy Długiej oraz pod pomnikiem gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie. O godzinie 12:00 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia odbyła się uroczysta msza święta, którą w intencji Ojczyzny odprawili kapłani – ks. Witold Szczur oraz ks. Damian Zieliński. Liturgię uświetniła radomyska Orkiestra Dęta. W nabożeństwie udział wzięli: wójt gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz wraz przedstawicielami samorządu gminnego i jednostek organizacyjnych, Nadleśnictwa Gościeradów, Grona Młodzieży, Koła Emerytów i Rencistów w Radomyślu nad Sanem, Koła łowieckiego „Nadwiślańskie”, oraz
uczniowie wraz z dyrektorami, nauczycielami, harcerze oraz mieszkańcy gminy.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy tegorocznego święta w asyście Orkiestry Dętej uroczystym pochodem przemaszerowali na Mały Rynek, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Po
podniesieniu flagi państwowej na maszt odśpiewany i odegrany został Hymn Polski, następnie głos zabrał wójt Jan Pyrkosz, który w swym przemówieniu podkreślił, że Dzień Niepodległości, który tego roku
obchodziliśmy po raz 105., jest dniem kiedy wspólnie, jako cały naród możemy cieszyć się z niepodległości, z suwerenności jaką posiada nasza Ojczyzna. To dzień radosny i szczególnie ważny dla każdego obywatela naszego kraju. Dyrektor GCK w Chwałowicach Teresa Lachowska w swym
wystąpieniu podkreśliła, że „Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Składając wieńce i wiązanki na grobach czy pomnikach oddajemy hołd wszystkim tym, którzy ponieśli ofiarę w walce o odzyskanie przez nasz kraj niepodległości.” Dyrektor ośrodka kultury dodała, że „w dniu 11 listopada 1928 roku na Małym Rynku odsłonięto czterometrowy pomnik poległych w latach 1914 – 1920 z dedykacją: ”Pamięci poległym i zaginionym w wojnie światowej 1914 – 1920
z Radomyśla”. Autorem i wykonawcą pomnika był rzeźbiarz – samouk Franciszek Jaskowski z Nowin. W 90 rocznicę odzyskania niepodległości pomnik przeszedł gruntowną renowację, a jednym z boków umieszczono tablicę poświęconą rodakom, którzy zginęli w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku”
Następnie delegacja samorządowa w osobach: wójt gminy – Jan Pyrkosz, przewodniczący rady gminy – Edward Wermiński, radna gminna – Dorota Borys zapaliła znicze i złożyła kwiaty pod
radomyskim pomnikiem.
Pokłon i cześć bohaterom oddały także delegacje przedstawicieli: Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu „Senior +”, Grona Młodzieży, Nadleśnictwa Gościeradów, Koła Emerytów i Rencistów z Radomyśla, a także delegacja Zespołu Szkół w Radomyślu nad
Sanem.

Kolejna część uroczystości odbyła się na Dużym Rynku, przed Urzędem Gminy gdzie postawiony został pomnik z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Postument zaprojektowany został przez tutejszych artystów plastyków Izabele i Mariana Chudych. Na dwóch tablicach widnieją dwustronnie imiona i nazwiska znanych nam Legionistów z miejscowości Gminy Radomyśl nad Sanem wg aktualnego terytorium gminy.
Fundatorami pomnika są: Gmina Radomyśl nad Sanem, Koło Łowieckie „Nadwiślańskie”z Radomyśla nad Sanem, Państwo Izabela Chudy i Marian Chudy, jako autorzy projektu oraz Pani dr med. Danuta Grochola.

Tu również zapłonęły znicze i zostały złożone wiązanki kwiatów.
Hołd oddały:
– Delegacja samorządowa w składzie: wójt gminy Radomyśl nad Sanem – Jan Pyrkosz, przewodniczący Rady Gminy– Edward Wermiński, radomyski regionalista Zygmunt Janoszek.
– Delegacja samorządowa w składzie: radna powiatowa – Leokadia Gugała, w-ce przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Rybak, radna gminy – Justyna Szwedo.
– Delegacja uczniów PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach.
– Delegacja uczniów PSP im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy
Długiej.
– Delegacja Koła Łowieckiego „Nadwiślańskie” w Radomyślu
nad Sanem.
– Delegacja Nadleśnictwa Gościeradów.


Ostatnim punktem obchodów było złożenie hołdu poległym w walce o
niepodległość pod Krzyżem pamięci 1918 – 2018 wzniesionym w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości na cmentarzu w Woli Rzeczyckiej. Podczas świętowania na placu przykościelnym zapłonęło
ognisko patriotyczne, które symbolicznie rozpalili wójt Jana Pyrkosz oraz ks. pr. Marcin Hejman. Wspólnie odśpiewano pieśni patriotyczne, zagrała Orkiestra Dęta z Woli Rzeczyckiej, a wszyscy zebrani mogli wysłuchać programu słowno – muzycznego, który przygotowany został przez harcerzy.
W imieniu władz samorządowych – wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, przewodniczącego Rady Gminy Radomyśl nad Sanem serdecznie dziękuję wszystkim za udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. Dziękuję księżom, orkiestrze dętej, pocztom sztandarowym, flagowym, harcerzom, myśliwym, leśnikom, strażakom, dyrektorom szkół, nauczycielom, delegacjom uczniowskim. Ponadto
pragniemy podziękować pracownikom samorządowym, mieszkańcom oraz wszystkim obecnym podczas tegorocznego święta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content