AKTUALNOŚCI

”Gmina Radomyśl nad Sanem-Moja Mała Ojczyzna” konkurs historyczny

W ramach 21. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowany został Gminny konkurs pn. ”Gmina
Radomyśl nad Sanem-Moja Mała Ojczyzna” przez Biblioteki Publiczne Gminy Radomyśl nad Sanem.
Patronat honorowy nad konkursem objął pan Jan Pyrkosz- Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem oraz
Pani Kamila Piech- Radna Sejmiku Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Do zmagań w konkursie przystąpiło 19 uczniów z trzech szkół: z Chwałowic, Antoniowa i Woli
Rzeczyckiej. Uczestnicy rozwiązywali test historyczny w formie zadań otwartych. Młodzież musiała wykazać się wiadomościami z zakresu historii, geografii, turystyki oraz kultury „Małej Ojczyzny”.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej Gminy Radomyśl nad Sanem oraz pogłębianie znajomości historii i dorobku kulturalnego Gminy.
Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pani Kamila Piech, Pan Zygmunt Janoszek,
Pani Joanna Dudzińska, Pan Piotr Borys.
Po sprawdzeniu prac, komisja wyłoniła następujących zwycięzców:
Kacper Kuchno- I miejsce
Dominika Dyl- II miejsce
Ewa Świątek- III miejsce

Laureatom wręczono nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i główną nagrodę, którą jest wyjazd do Zamku w Baranowie Sandomierskim. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy,
a nauczycielom i opiekunom dziękujemy za przygotowanie młodzieży do konkursu.
Konkurs został dofinansowany przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Radomyślu nad Sanem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content