AKTUALNOŚCI

Dożynki Gminy Radomyśl nad Sanem – Antoniów 2023

27 sierpnia w Antoniowie rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Na placu obok Filii Biblioteki pojawiło się aż 13 wieńców dożynkowych wraz z grupami wieńcowymi z terenu naszej gminy – Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Musików, Wola Rzeczycka, Żabno, Radomyśl nad Sanem, Pniów, Antoniów, Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Chwałowice, Witkowice, Popowice.  

            Święto rozpoczęło się od Mszy Świętej dziękczynnej w intencji rolników, którą odprawił proboszcz parafii Pniów – ks. Marek Mazur. Natomiast oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Radomyśla nad Sanem i chór pod przewodnictwem Tadeusza Kochańskiego. Kolejna część wydarzenia została poprowadzona przez Dyrektor GCK Teresę Lachowską, natomiast zgromadzonych gości powitał Wójt Gminy Jan Pyrkosz. Wśród nich znaleźli się: starostowie dożynek – Lucyna Jurkiewicz i Zbigniew Lachowski, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, Kierownik KRUS w Stalowej Woli Grzegorz Męciński, Kierownik DPS w Stalowej Woli Łukasz Chrząstek, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Stalowej Woli Magdalena Jastrząb, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Mirosław Mach, Komendant Powiatowy Policji Nadinspektor Janusz Śnios, Oficer Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku kpt. Dawid Tomczyk, Dowódca Ratownictwa Gaśniczego brygadier Marcin Wróblewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej NBS w Stalowej Woli Stanisław Cisek, Prezes NBS w Stalowej Woli Magdalena Więckowicz, Prezes PKS w Stalowej Woli Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Edward Wermiński wraz z radnymi, Komendanci, Prezesi i Naczelnicy Gminnych OSP, Radni Rowiatowi – Leokadia Gugała, Marek Pater, sołtysi wsi, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracownicy samorządowi Gminy. Wójt przekazał również serdeczne pozdrowienia od Senator Janiny Sagatowskiej, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Wicemarszałek Ewy Draus. Gospodarz Gminy oddał hołd wszystkim, którzy uprawiają ziemię, podziękował za kultywowanie tradycji, podkreślił jak głęboką wiarą i umiłowaniem ojczyzny charakteryzują się mieszkańcy wsi.

            Kolejnym i niezwykle ważnym elementem święta jest obrzęd dożynkowy. Starostowie przekazali dary dożynkowe przedstawicielom Samorządu Gminy. Wójt Jan Pyrkosz przyjął chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów, natomiast Przewodniczący Edward Wermiński otrzymał kosz z owocami. Podzielono chleb i rozdano wśród przybyłych gości.

            Nastąpiła wyczekiwana prezentacja wieńców. Każda z grup miała okazję opowiedzieć o procesie powstawania swojego dzieła oraz o materiałach użytych przy pracy. Z roku na rok wieńce zaskakują coraz bardziej misternym wykonaniem, różnorodnością, technikami wykonania oraz bogactwem ziół i zbóż wkomponowanych w całokształt. Na scenę zaproszono rolników, grupy wieńcowe i KGW z naszej Gminy. Otrzymali pamiątkowe medale, statuetki z gratulacjami, dyplomy z podziękowaniem oraz kosze pełne przysmaków z rąk Wiceministra Rafała Webera.

             Tegoroczna część artystyczna odkryła przed widzami nowe talenty wśród najmłodszych. Oprócz stałych bywalców naszej sceny: zespołu Sanowiślaczki i Promyk, wystąpiły również przedstawicielki grupy akrobatycznej z Chwałowic, uczeń Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli Kacper Kuchno grający na akordeonie, tancerze Dorota Tutak i Szymon Jaworski reprezentujący Szkołę Tańca „Just Dance” w Stalowej Woli.

            Na odwiedzających imprezę czekały niezwykle barwne i obfite w swojskie smaki stoiska kulinarne przygotowane przez: KGWiG z Rzeczycy Długiej, KGW Dąbrówka Pniowska, KGW Rzeczyca Okrągła, KGW Chwałowie, KGW Orzechów, KGW Pniów, KGW Witkowice, natomiast KGW Antoniów przygotowało stół szwedzki z ciepłymi daniami.

            Scenę przejęli dorośli artyści. Koncert zagrał zespół Coco Jumbo, a następnie Mr. Góral, który porwał na scenę publiczność. Organizatorzy Dożynek zadbali także o dobry nastrój gości zapraszając Kabaret „Czwarta Fala”.

            Poza powyższymi atrakcjami pojawiły się także kolekcjonerskie auta, stoisko kowalstwa artystycznego, stoisko z ręcznie robionymi aniołami, stoisko z zabawkami, dmuchane zjeżdżalnie, garmażerka, animatorzy zabawiający najmłodszych bańkami mydlanymi i malowaniem twarzy.

            Dożynki gminne zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy przeznaczonych na działalność kulturalną oraz wsparcia sponsorów:

– Bank Spółdzielczy w Zaleszanach Oddział w Radomyślu nad Sanem

– Mariusz Pasztaleniec „Agmar”

– Zbigniew Kozłowski „Erkado”

– Mateusz Kozłowski „Stira Door”

– Halina Kozłowska „Stolarnia Adam”

– Barbara i Roman Oskrobowie „Patwik”

– Monika i Tomasz Kupisowie „Megastyro”

– Ewelina i Arkadiusz Jaworscy

– Cecylia i Zenon Sajdowie

– Lucyna Jurkiewicz

– Zbigniew Lachowski

– Wiktor Maduzia

– Roman Mazurek „Wodmel”

– Marcin Mazurek „Melbud”

– Dorota i Zbigniew Borysowie

– Krystyna i Ryszard Zbydniowscy

– Robert Zbiżek

– OSP Antoniów

– KGW Antoniów

Składamy ogromne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia tegorocznego Święta Plonów. Tych dobrych ludzi jest wielu i nie sposób wymienić wszystkich, mimo to dziękujemy za ofiarność, pomoc, której nie odmawiacie, za zaangażowanie oraz trud.

Tekst i zdjęcia: M.L.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content