AKTUALNOŚCI

Święto Plonów 2022 Rzeczyca Długa

Dożynki to ludowe święto plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Dożynki oznaczają dożęcie zboża ozimego, tj. żyta i pszenicy, tudzież obrzędy i zabawy dożynkowe. Z dożynkami nieodłącznie wiązały się wieńce, których tradycja wykonywania sięga jeszcze czasów przedwiecznych. Były one symbolicznym przedstawieniem zebranego plonu, trudu i pracy żniwiarza. To właśnie w wieńcu miały skupiać się tajemnicze siły decydujące o wzroście zboża i urodzaju w następnym roku.

21.08.2022 r. w Rzeczycy Długiej odbyły się Dożynki Gminy Radomyśl nad Sanem. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników, którą sprawował ksiądz proboszcz Tadeusz Mentel. Po zakończonym nabożeństwie Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Chwałowicach Teresa Lachowska przywitała gospodarzy wiejskich, przedstawicieli władz samorządowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Radomyśl nad Sanem. W swoim wystąpieniu podziękowała rolnikom za ich ciężką i wytrwałą pracę, za pracę na roli i w gospodarstwie. Za pracę, która nie przewiduje urlopu ani dnia wolnego. W dalszej części wystąpienia podziękowała grupom wieńcowym, których w tym roku było aż 14. Podkreśliła, że to dzięki zaangażowaniu Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy, a także osób indywidualnych tradycja wicia wieńców dożynkowych ciągle trwa.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz. W swoim przemówieniu zaznaczył, że „Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt nie tylko dla rolników, ale także dla każdego mieszkańca wsi. Zboże zebrane latem jest ukoronowaniem ciężkiej pracy rolnika – z niego powstaje chleb będący symbolem dostatku i sytości. Z niego powstają też na dzień Święta Plonów wieńce dożynkowe, w których zawiera się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale także tęsknota do pielęgnowania narodowej, chłopskiej tradycji. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter, jednak podczas obchodów tego święta, zawsze pod wspólnym mianownikiem znajdowały się chleb, jako symbol dostatku oraz przywiązanie do tego skrawka ziemi, z którego zbierane jest zboże”.

Wójt nawiązał także do toczącej się wojny na Ukrainie. Podkreślił on, że mieszkańcy naszej Gminy potrafią dzielić się swoimi dobrami, a to jest podstawa istoty człowieczeństwa. Przyjmowanie uciekających przed okrutną i bestialską agresją rosyjską obywateli Ukrainy do własnych domów, pomoc finansowa, zakup niezbędnych artykułów, dary przekazywane za naszą wschodnia granicę to wielki akt humanitaryzmu, którym wykazali się nasi współmieszkańcy.

W trakcie wypowiedzi słowa pokrzepienia padły w stronę rolników: „Chciałbym życzyć Państwu, by najbliższe lata przyniosły Wam wiele radości oraz satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy. Moja wiara każe mi uznać, że natura dla rolników będzie stale łaskawa i omijać nas będą wszelkie kataklizmy, a ciężka praca na roli będzie wynagrodzona dostatkiem i majętnością.”

Na zakończenie wyraził on wielkie podziękowania i słowa uznania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Święta Plonów.

Gospodarz Gminy przywitał gości, którzy tego dnia zaszczycili swoją obecnością: Rafała Webera – Posła na sejm RP, Ewę Draus –Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Kamilę Piech – Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Mariusza Sołtysa – Wicestarostę Powiatu Stalowowolskiego, Ryszarda Adresa – Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego, Marka Patera – Radnego Powiatu Stalowowolskiego, Elżbietę Kulpę – Skarbnik Powiatu Stalowowolskiego, Łukasza Durka – Kierownika ARiMR w Stalowej Woli, Grzegorza Męcińskiego – Kierownika KRUS w Stalowej Woli, Łukasza Gałkę – Dyrektora Banku Spółdzielczego w Radomyślu nad Sanem, Magdalenę Maxim – Kierownik Ośrodka PODR w Stalowej Woli, insp. Janusza Śniosa – Komendanta Powiatowego w Stalowej Woli, ppłk Radosława Podolskiego – Dowódce 3. Batalionu Wojsk Inżynieryjnych w Nisku, ppłk Dariusza Brzeżawskiego – Komendanta Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku, mł. bryg. Szczepana Kozioła – Komendanta PSP w Stalowej Woli, asp. szt. Józefa Hajdo – Kierownika Posterunku w Radomyślu nad Sanem, Mirosława Macha – Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradów, Izabelę Szałaj – W-ce Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem, Edwarda Wermińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Radomyśl nad Sanem, Stanisława Rybaka – W-ce Przewodniczącego Rady Gminy Radomyśl nad Sanem, Annę Olech – Skarbik Gminy Radomyśl nad Sanem.

Ponadto powitani zostali radni Gminy Radomyśl nad Sanem, panie i panowie Sołtysi, przedstawiciele oświaty w osobach dyrektorów szkół oraz przedszkoli z Gminy Radomyśl nad Sanem, reprezentanci Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej Gminy Radomyśl nad Sanem, strażacy OSP wraz z prezesami i naczelnikami: Grzegorzem Krawcem – Komendantem Gminnego OSP Radomyśl nad Sanem oraz Mariuszem Kosińskim – Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Radomyślu nad Sanem, przedstawiciele KGW oraz Stowarzyszeń działających w naszej Gminie, sponsorzy, przedstawiciele mediów, rolnicy, mieszkańcy oraz wszyscy, którzy przyczynili się do organizacji Święta Plonów.Życzenia i pochwałę dla pracy rolników wyrazili także Przewodniczący Rady Gminy – Edward Wermiński oraz pani Kamila Piech. ”Pięknie wykonane wieńce dożynkowe utkane z ziół, ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów – to symbol ciężkiej pracy rolnika. Bardzo pragnę podziękować wszystkim państwu, którzy dbają o polską ziemię, szanując ją, uprawiając ją. Pokazujecie swoją pracą, że warto, że szanujecie polskość i dbacie o polską tradycję, o swoje korzenie” – mówiła radna Sejmiku Wojewódzkiego Podkarpackiego. W dalszej części uroczystości głos zabrali także Poseł Rafał Weber oraz Wicemarszałek Ewa Draus. Natomiast pisemne podziękowania i życzenia przesłały: Senator RP Janina Sagatowska i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Po solennych przemówieniach rozpoczął się oficjalny ceremoniał dożynkowy. Starości tegorocznych dożynek: Ewelina Frąg i Piotr Stelmach na ręce Wójta Gminy Jana Pyrkosza i Przewodniczącego Rady Gminy Edwarda Wermińskiego złożyli dary dożynkowe – chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów oraz kosz owoców. Następnie starości dożynek oraz władze starym zwyczajem dzielili się chlebem ze społecznością dożynkową.

Podczas tegorocznego Święta Plonów odbyły się konkursy:

– na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”,

– na „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022” pod hasłem ”Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz” (konkurs organizowany przez KRUS w Stalowej Woli).

Po wybraniu Komisji Konkursowej Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Teresa Lachowska przedstawiła grupy wieńcowe:

1. KGW Chwałowice

2. Chwałowice Popowice

3. KGW Witkowice

4. KGW Antoniów

5. KGW Pniów

6. KGW Dąbrówka Pniowska

7. KGW Orzechów

8. Halinę Story z Radomyśla nad Sanem

9. KGW Żabno

10. KGW Wola Rzeczycka

11. KGWiG Dąbrowa Rzeczycka

12. KGW Kępa Rzeczycka

13. KGW Rzeczyca Okrągła

14. Stowarzyszenie Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa

Każda z grup zaprezentowała swój wieniec, w skrócie przedstawiła proces jego powstawania, opowiedziała o użytych materiałach: kłosach, ziarnach zbóż, owocach, warzywach, ziołach, które mają w nim odpowiednie miejsce i symbolikę.

W trakcie obradowania komisji Dyrektor GCK dodała, że efekt pracy jest znakomity, wszyscy twórcy zaprezentowali rewelacyjne pomysły i włożyli dużo ciężkiej i żmudnej pracy w przygotowanie poszczególnych wieńców.

Komisja opiniując prezentowane dzieła kierowała się kreatywnością, wkładem pracy, doborem materiałów oraz zaangażowaniem twórców. Ze względu na twórczą inwencję i wysoki poziom artystyczny wszystkich wykonanych wieńców komisja miała trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzcy. Po burzliwych obradach jury zadecydowało o przyznaniu następujących miejsc:

Pierwsze miejsce grupie wieńcowej z Woli Rzeczyckiej.

Drugie miejsca zajęły ex – aequo grupy: Antoniów, Dąbrówka Pniowska, Kępa Rzeczycka, Stowarzyszenie z Rzeczycy Długiej i Musikowa.

Natomiast na trzecim miejscu uplasowały się wieńce z: Chwałowic, Pniowa i Radomyśla nad Sanem. Wyróżnienia otrzymały: Chwałowice – Popowice, Witkowice, Orzechów, Żabno, Dąbrowa Rzeczycka oraz Rzeczyca Okrągła.

Przewodnicząca komisji Kamila Piech pięknymi słowami gratulowała wygranym: ”Efekt pracy każdej grupy wieńcowej jest znakomity, wszyscy twórcy zaprezentowali się rewelacyjnie, Wasze pomysły oraz włożony trud w przygotowanie wieńców jest nieoceniony.”

Zamykając część konkursową na ręce przedstawicieli KGW oraz Grup Wieńcowych wręczone zostały podarunki oraz dyplomy okolicznościowe. Ogłoszenie wyników odbyło się w wielce przyjaznej atmosferze, wszyscy biorący udział w konkursie zostali docenieni i nagrodzeni.

Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne. Podczas Święta Dożynkowego na scenie zaprezentowały się dzieci oraz młodzież z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem.

Wiersze wyrecytowali: Julia Olech, Natalia Frąg, Kuba Mączka, Krzysztof Skowroński, Lena Szkutnik, Łukasz Juda oraz Karolina Bednarz.W utworach muzycznych wystąpili: duet Lena Flaszka wraz z Gabrysią Dziedzic, Ewelina Garbacz, Alicja Wermińska wraz z Jakubem Turkiem oraz Igor Turek.

Tego niedzielnego popołudnia przepiękne tańce ludowe zaprezentował zespół Sanowiślaczki, a grupa akrobatyczna działająca pod przewodnictwem Darii Just przedstawiła przed licznie zgromadzoną publicznością wielce spektakularne pokazy gimnastyczne.

Można było też podziwiać występy taneczne reprezentantów szkoły tańca Merengue w Stalowej Woli – Emilii Woźniak i Michała Litewki. Pary, która ma na koncie wiele zdobytych pierwszych miejsc na turniejach ogólnopolskich, odnoszącej sukcesy na wielu ważnych konkursach takich jak mistrzostwa okręgu, mistrzostwa akademickie, mistrzostwa Polski.

Dodatkowo dla zebranych gości profesjonalne układy taneczne zaprezentowała para Szymon Jaworski i Dorota Tutak, uczestnicy szkoły tańca Just Dance w Stalowej Woli. Para może pochwalić się pierwszymi miejscami na turniejach ogólnopolskich w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie oraz Łańcucie.

Oprócz występów artystycznych organizatorzy zapewnili przybyłym gościom moc atrakcji kulinarnych oraz wystawienniczych. Stoiska KGW z miejscowości: Chwałowice, Witkowice, Pniów, Wola Rzeczycka, Dąbrowa Rzeczycka, Kępa Rzeczycka, Rzeczyca Okrągła oraz Rzeczyca Długa serwowały lokalne potrawy, przepyszne słodkości i napitki. Każdy stół był suto zastawiony, barwny i różnorodny, przez co stoiska cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestnicy dożynek mogli także zakosztować wojskowej grochówki i bigosu, a dla wszystkich przygotowane były stoiska garmażeryjne. Na najmłodszych czekały dmuchane zjeżdżalnie, zabawy i animacje (malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, tatuaże, balony z helem) a niecodzienną atrakcją był lot balonem. Biblioteki publiczne zorganizowały kiermasz książek, zainteresowani mogli odwiedzić stoiska wyrobów wikliniarskich z Rudnika, pszczelarskich, KRUS i Lasowiackiej Grupy Działania.

Po zakończeniu oficjalnej części dożynek rozpoczęły się koncerty. Na scenie zaprezentował się zespół folklorystyczny „Czerwone Róże”. Kapela ludowa aktywnie uczestnicząca w życiu społecznym i kulturalnym regionu, biorąca udział w licznych festiwalach, przeglądach, konkursach oraz imprezach okolicznościowych. Repertuarem zespołu były: polki, walczyki oraz piosenki biesiadne. Gwiazdą wieczoru był zespół Lesioki.

“Zespół łączy tradycje lasowiackie, w których dominują utwory radosne o szybkim tempie z nowoczesnymi brzmieniami disco. Grupa od razu zyskała uznanie, dzięki nowoczesnemu podejściu do starych, często zapomnianych, tanecznych i biesiadnych melodii oraz własnym przebojowym kompozycjom. Lesioki mają na koncie debiutancką płytę pod tytułem „Gra i buczy”. Obecnie pracują nad nowym materiałem, który zwiastują single “Malinowe usta”, „Słodka”, Wszyscy hey”, “Jesteś ty”, “Szalona miłość” oraz “Dżołana”, “Sto uśmiechów”, “Twoje oczy”. Lesioki to uczestnik programu DISCO STAR w POLO TV. Można ich oglądać oraz usłyszeć w największych stacjach muzycznych w Polsce min: Polo TV, Disco Polo Music, Polsat, TV DISCO, ITV a także radiowych min: VOX FM” -zapowiadała Dyrektor GCK Teresa Lachowska.

Impreza zakończyła się dyskoteką pod gwiazdami z zespołem Blue Dance.

Dożynki gminne, zorganizowane przez GCK we współpracy z Wójtem Gminy, Sołtysem Rzeczycy Długiej- Eweliną Frąg, Radą Sołecką i lokalnymi organizacjami, zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy przeznaczonych na działalność kulturalną oraz wsparcia finansowego sponsorów, którymi byli:

• Rafał Weber – Wiceminister Infrastruktury,

• Jan Pyrkosz- Wójt Gminy,

• BS w Zaleszanach Oddział w Radomyślu,

• Robert Skrzypek – Firma Handlowo – Usługowa,

• Lasowiacka Grupa Działania Nowa Dęba,

• Mariusz Pasztaleniec – „AGMAR”,

• Damian Kamiński i Daniel Olech – „DAMONT”,

• Maria i Zbigniew Kozłowscy – „ERKADO DREWNO”,

• „ORIGINAL FOOD” Nowiny,

• Agnieszka i Robert Zbiżek,

• Barbara i Roman Oskroba – „PAT-WIK”,

• Jowita i Andrzej Machaj – sklep ABC Rzeczyca Długa,

• Urszula i Albert Golik – Dwór Galicja,

• Ewa i Leszek Maciejak – Ogród Brandwica,

• Stowarzyszenie Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa,

• Henryka i Sylwester Żurawscy,

• Sołectwo Rzeczyca Długa,

• Bogdan i Magdalena Gorczyca,

• Piotr Pędrak – Auto –Złom,

• KGWiG Rzeczyca Długa,

• Rafał Czajkowski – „RAFTRANS”,

• Halina i Eugeniusz Żak,

• „MEGASTYRO” – producent styropianu Piekoszów,

• Cecylia i Zenon Sajda,• Nadleśnictwo Janów Lubelski,

• Mirosława i Piotr Ryba,

• Wiesław Krawiec,

• Roman Mazurek – firma „WODMEL”.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim biorącym udział w Dożynkach 2022, przedstawicielom władz samorządowych, sołtysowi Rzeczycy Długiej – Ewelinie Frąg wraz z radą sołecką, grupom wieńcowym, KGW, stowarzyszeniom, mieszkańcom, księżom, strażakom OSP Rzeczyca Długa, strażakom OSP Radomyśl nad Sanem za stworzenie punktu medycznego oraz sponsorom, którzy z dobrej woli wsparli nasze święto.

Tekst: P.B.

Zdjęcia: M.L.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content